Activiteiten & diensten

Activiteiten & diensten

Hieronder vindt u in het kort de voordelen van het lidmaatschap.

Maandelijkse bijeenkomsten

  • Clubavonden met lezingen
  • Clubmiddagen
  • filatelistische quiz
  • veilingen
  • volop gelegenheid om te ruilen
  • kennis te vergroten
  • advies van andere leden te krijgen of te geven
Snuffelen
Blad postzegels BRD
rzv boekje

Rondzending

Dit is één van de grootste activiteiten waar u als lid van filatelistenvereniging de Gelderse Vallei gebruik van kunt maken. Wekelijks ontvangt u 1 doos thuis waaruit u op uw gemak postzegels uitzoeken uit boekjes samengesteld door medeverzamelaars. Ook kunt u zelf uw doubletten in boekjes plakken en deze laten circuleren.

Buiten het Nederlands Maandblad Filatelie ontvangt u maandelijks het blad Fila-Ede Barneveld. Juli en augustus uitgezonderd. Hierin staat het reilen en zeilen van de  filatelistenvereniging de Gelderse Vallei. Het programma voor de bijeenkomsten, bestuursmededelingen, een maandelijkse puzzel voor de leden en de kavellijst voor de onderlinge veilingen.

U kunt gratis gebruik maken van de volledige Michel wereldcatalogus, deze zijn te leen op de clubmiddag en/of avond en bent u in de gelegenheid om ze voor enkele dagen te lenen.

Nieuwtjesdienst

U kunt zich via de vereniging abonneren op nieuw uitgekomen postzegels van landen van de hele wereld of van een bepaald thema, zoals bloemen, treinen, vogels, voetballen etc.

trein-2
fdc-NL
Fa. Ossenkoppele

Stuiverboeken

Er zijn ongeveer 150 stuiverboeken aanwezig die een schat aan 5 cent  zegels bevatten. Ook kan er uit de bakken met poststukken gezocht worden voor 5×5 stuivers.

Beurs Ede

Jan Maktrofee

Om meer mensen enthousiast te maken om actief tentoon te stellen heeft de heer Jan Mak† een bokaal aan de vereniging beschikbaar gesteld die uitgereikt wordt aan de winnaar van de “eenkader” minitentoonstelling die jaarlijks gehouden wordt tijdens de decemberbijeenkomst.

Leden kunnen tijdens deze bijeenkomst in kaders een verzameling of een deel van een verzameling presenteren. Deze inzending dient wel hun eigendom te zijn en door henzelf te zijn samengesteld.

Inzenders zijn geheel vrij in keuze voor de presentatie, zolang het de filatelie betreft. Bezoekers kunnen tijdens deze bijeenkomst op een daarvoor beschikbaar gesteld formulier aangeven welke verzameling in hun ogen de mooiste of meest interessante presentatie is.

De Trofee wordt voorzien van de naam van de winnaar en jaartal en wordt tijdens de jaarvergadering aan de winnaar uitgereikt.

De Jan Mak trofee is een wisselbokaal die de winnaar gedurende een jaar in zijn of haar bezit kan houden. Voorafgaand aan de volgende verkiezing dient de trofee weer te worden overhandigd aan het bestuur.

En nog veel meer ……..

IMG_3424